Panduan Cara Guna Sistem SMS.

Panduan Cara Guna Sistem SMS [Help Files]

1. Cara hantar SMS. [How to send SMS?]
2. Cara hantar MMS. [How to send MMS?]
3. Cara hantar Kad Perniagaan. [How to send Business Card?]
4. Cara hantar SMS dengan kempen. [How to send SMS with Campaign?]
5. Cara jadualkan SMS /  Peringatan SMS. [How to Schedule SMS / SMS Reminder?]
6. Cara masukkan kontek ke Buku Telefon. [How to Import contacts into Phone Book?]
7. Cara hantar SMS Peribadi. [How to send Personalized SMS?]

 1. Cara hantar SMS. [How to send SMS?]

 

1. Login ke akaun di sms2u.alammall.com

 

2. Klik di menu, Send Message > Send SMS

3. Isikan di bahagian Recipient:nombor telefon bimbit (HP) penerima dengan format, 

Mobile number format: Country Code + Area Code + Number.

Contoh: 60121234567,60137654321,601187654321, ...

4. Isikan mesej SMS anda di bahagian, Message:.

Jumlah huruf atau karektor mesej SMS untuk 1 kredit SMS ialah 160 huruf atau karektor.
(160 huruf/karektor = 1 kredit SMS)

5. Setelah berpuashati dengan mesej SMS yang di tulis, Klik Save as SMS Template, jika mahu simpan ia sebagai template dan boleh di ulang guna semula atau klik Send Now! untuk mesej SMS di hantar terus.

 


 

2. Cara hantar MMS. [How to send MMS?]

1. Login ke akaun di sms2u.alammall.com

2. Klik di menu, Send Message > Send MMS

3. Di MMS Title: , taipkan tajuk yang anda kehendaki.

- Masukkan nombor telefon bimbit (HP) penerima dengan format yang betul.

- Klik Upload MMS File dan pilih file multimedia di kehendaki dengan klik Choose File 

- Klik Send Now! untuk terus hantar file multimedia anda.

* MMS File atau fail multimedia yang boleh di kirim bergantung kepada telefon bimbit (HP) penerima. Saiz fail terhad kepada 3MB sahaja.

 

 3. Cara hantar Kad Perniagaan. [How to send Business Card?]

1. Login ke akaun di sms2u.alammall.com

2. Klik di menu, Send Message > Send BizCard

 

3. Isikan di nama rujukan Kad Perniagaan atau Business Card anda di ruang Card Name.

- Isikan nombor telefon perniagaan anda di ruang Contact Number.

- Di bahagian Recipients, masukkan nombor telefon bimbit (HP) penerima mengikut format yang betul.

- Klik Send Now! untuk terus hantar SMS.

* Jika telefon penerima mampu terima Business Card, mereka akan terima mesej seperti berikut:

Business card received

 

 


  

4. Cara hantar SMS dengan kempen. [How to send SMS with Campaign?]

 Hantar SMS dengan kempen bermakna anda boleh kelaskan SMS yang di hantar berdasarkan tujuan, sasaran atau kumpulan tertentu. Contohnya, jemputan kenduri kahwin. Anda boleh senaraikan SMS yang di hantar kepada para jemputan kenduri kahwin sebagai kempen yang boleh anda namakan Jemputan Kahwin. Anda kemudian boleh semak status penghantaran SMS kempen tersebut.

1. Login ke akaun di sms2u.alammall.com

2. Klik di menu, Send Message > Send SMS with Campaign

 

 

 

 - Pilih With New Campaign dan klik Next>>

- Masukkan nama kempen, contohnya, Jemputan Kahwin dan klik ::Next>>

 

- Isikan sepertimana anda mahu hantar SMS atau Send SMS dan Send Now!

 

- Anda boleh periksa semula status SMS yang di hantar melalui menu Status/Reporting > Campaign Statistic

 

 

- Contoh sebahagian status yang boleh anda rujuk:

 

 


 

5. Cara jadualkan SMS /  Peringatan SMS. [How to Schedule SMS / SMS Reminder?]

 


 

6. Cara masukkan kontek ke Buku Telefon. [How to Import contacts into Phone Book?]

 


 

7. Cara hantar SMS Peribadi. [How to send Personalized SMS?] 

Go to top